БЕЛ

18.02.; 19.03.; 07.05.15
18.02.; 19.03.; 07.05.15

Математика

26.02; 24.03; 12.05.15
26.02; 24.03; 12.05.15

Роден край

 12.02; 26.03; 14.05.15  12.02; 26.03; 14.05.15

Околен свят

Човекът и природата

Човекът и обществото

 

БЕЛ

5.02; 19.03; 18.05.15
5.02; 19.03; 18.05.15

АЕ- І

24.02; 26.03; 14.05.15
24.02; 26.03; 14.05.15

Математика

9.02; 15.04; 19.05.15
9.02; 15.04; 19.05.15

Роден край

Околен свят

6.03.; 15.05.15
6.03.; 15.05.15

Човекът и природата

Човекът и обществото

 

 

 

3А

3Б

БЕЛ

26.02; 19.03; 14.05.15
26.02; 19.03; 14.05.15

АЕ- І

23.02; 23.03; 13.05.15
23.02; 23.03; 13.05.15

 

Математика

18.02; 26.03; 12.05.15
18.02; 26.03; 12.05.15

Роден край

Околен свят

Човекът и природата

25.03; 29.04.15
27.03; 24.04.15

Човекът и обществото

17.03; 5.05.15
 16.03; 5.05.15

 

 

4А

4Б

БЕЛ

24.2; 13.03; 19.05.15 24.2; 13.03; 19.05.15

АЕ- І

27.02; 15.04; 15.05.15
27.02; 15.04; 15.05.15

Математика

25.02; 18.03; 11.05.15
25.02; 18.03; 11.05.15

Роден край

Околен свят

Човекът и природата

18.02; 25.03; 29.04.15
18.02; 25.03; 29.04.15

Човекът и обществото

17.02; 17.03; 5.05.15
17.02; 17.03; 5.05.15

 

5 А

БЕЛ 12.02; 26.05; 03.06.15г.
БЕЛ/ЗИП/ 06.02; 29.05.15г.
АЕ- І 24.03; 21.04; 27.05.15г.
АЕ – ЗИП 17.03; 15.05.15г.
Математика 15.05; 08-12.06.2015г.
Математика -ЗИП 26.02.15г.
Инф. техн. 04.03.2015г.
История и цивилизация 04-08.05; 08-12.06.15г.
География и икономика 16.03; 08.06.15г.
Човекът и природата 20.2; 20.3; 4-8.05;8-12.06
Музика 09.03; 29.04.2015г.
ИИ  09.06.2015г.

 

БЕЛ 23.02; 23.04; 28.05.15г.
18.02; 04.03; 10.03; 25.03; 06.06.15г.
БЕЛ/ЗИП/ 29.05.15г.
12.02; 19.03.15г.
АЕ- І 24.03; 21.04; 27.05.15г.
24.03; 21.04; 27.05.15г.
АЕ – ЗИП 17.03; 15.05.15г.
16.03; 14.05.15г.
Математика 02-06.03; 23-27.03; 27-30.04; 08-12.06.15г. 06.02; 23.02; 23.03.15г.
Математика -ЗИП 04.06.2015г. 27.02.15г.
Инф. техн. 14.04.2015г.
16.03.2015г.
История и цивилизация 23-27.02; 01-05.06.15г.
11-15.05.2015г.
География и икономика 12.02; 04.06.15г.
24.03; 09.06.15г.
Биология и ЗО
20.2; 14.4; 08.05; 8-12.06.15г.
Човекът и природата  20.2; 13.3; 25-29.5;8-12.6
Физика и астрономия
19.03; 04.06.15г.
Химия и ООС 13.02; 20.02; 06.03; 05.06.15г.
Музика 27.02; 30.04.2015г.
18.03; 20.04.2015г.
ИИ  12.06.2015г.  09.06.2015г.

 

 

БЕЛ 25.03; 03.06; 09.06.15г.
БЕЛ/ЗИП/ 30.04; 11.06.15г.
АЕ- І 24.03; 21.04; 27.05.15г.
АЕ – ЗИП 17.03; 15.05.15г.
Математика 05.02; 24.02; 24.03.15г.
Информатика
Инф. техн. 01.04.2015г.
История и цивилизация 01.-05.06.2015г.
География и икономика 30.03; 08.06.15г.
География и икономика/ЗИП/
Биология и ЗО  10.02; 09.03; 23.04; 18.05.15г.
Физика и астрономия 29.05; 12.06.15г.
Химия и ООС 23-27.02;16- 20.03; 27-30.04; 08-12.06.2015г.
Музика 10.03; 21.04.2015г.
ИИ  08.06.2015г.

 

9A

БЕЛ 25.02; 25.03; 22.04.15г.
БЕЛ/ЗИП/ 20.03; 29.05.2015г.
АЕ- І 20.04.2015г.
РЕ  27.02; 20.03; 20.04; 18.05.15г.
Математика 04.02; 18.03.2015г.
Информатика  13.05; 17.06.2015г.
Инф. техн.  12.02.2015г.
Инф. техн./ЗИП/
История и цивилизация 04-06.03; 27-30.04; 01-05.06.15г.
География и икономика 23.02; 15.06.15г.
География /ЗИП/ 11.03; 22.06.2015г.
Биология и ЗО  23-27.2; 23-27.3; 11-15.5; 22-26.6
Биология и ЗО – ЗИП 06.03; 20.03; 17.04.15г.
Физика и астрономия 18-20.02; 20-24.04; 15-19.06.15г.
Химия и ООС  13.02; 26.02; 11.06.15г.
Психология и логика  10.03; 28.04; 09.06.15г.
Психология и логика/ЗИП/
 05.03; 23.04; 04.06.15г.

         Музика  16.02; 23.03.15г.

ИИ

 25.06.2015г.

 

 

 

 

10A

 11A
БЕЛ 23.02; 16.03; 11.05.15г.  16.02; 09.03; 21.04; 02.06; 23.06.2015г.
БЕЛ/ЗИП/ 26.02; 19.03; 23.04.15г.
 06.03; 18.03; 12.06.15г.
АЕ- І 10.03.2015г.
 05.05.2015г.
РЕ  15.04.2015г.  18.02; 18.03.2015г.
Математика 31.03; 18.06.2015г.
Информатика  28.04; 24.06.2015г.
Инф. техн.  01.06.2015г.  16-20.03; 22-26.06.15г.
Инф. техн./ЗИП/  12.02; 23.04; 23.06.15г.
История и цивилизация 09-13.04.15г.04-06.02;
 27.02; 21.04; 23.06.15г.
История и цивилизация – ЗИП  11.03; 22.06.2015г.
География и икономика 06.03; 26.06.15г.
 27.02; 21.04; 23.06.15г.
География /ЗИП/ 24.02; 16.04; 28.06.15г.  20.02; 29.05; 26.06.15г.
Биология и ЗО  10.3.; 9.4.; 25.6.2014г.
Биология и ЗО – ЗИП 05.03; 26.03; 16.04; 28.04; 21.05
 26.03; 12.06.2015г.
Физика и астрономия 9-13.02; 9-13.03; 20-24.04.15г.
 26.03; 12.06.2015г.
Химия и ООС  19.02; 26.02; 18.06.15г.
Етика и право  16.02; 09.03; 08.06.15г.
Философия
 10.03; 21.04; 08.06.15г.
ЗИП-Етика и право
11.03; 15.04; 28.05.15г.
ЗИП-Философия  13.03; 24.04; 05.06.15г.

 

 

12А

12Б

БЕЛ 18.02; 11.03; 29.04.15г.

17.02; 10.03; 28.04.15г.

 

БЕЛ/ЗИП/ 26.02; 26.03.2015г. 25.02; 25.03.2015г.
АЕ- І 09.03.2015г.
09.03.2015г.
АЕ – ЗИП 05.03.2015г.
05.03.2015г.
Математика 25.02.2015г.
25.02.2015г.
Инф. техн./ЗИП/ 05.02; 26.02.2015г.
04.02; 25.02.2015г.
География /ЗИП/ 04-06.03; 20-24.04; 11-15.05.15г. 04-06.03; 20-24.04; 11-15.05.15г.
Биология и ЗО – ЗИП 23-27.2; 9-13.3; 23-27.03; 20-24.04. 23-27.2; 9-13.3; 23-27.03; 20-24.04.
Свят и личност 23.02; 23.04.2015г.
05.03; 16.04.2015г.

 

Вашият коментар