ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЧ ПО ФВС ЗА УЧЕБНАТА 2015/2016 Г.

Препода

вател

поредна седмица

Понеделник

клас      час

 

     Вторник

клас          час

  Сряда

клас час

Четвъртък

клас         час

 

      Петък клас         час

начален етап

всяка

   6 час

5 час

      1б

5 час

 3б

 6 час

всяка

5 час

 

6 час

       

4a

6 час

 

5 час

 

 г-н Дъвков

I – III

11а

8 и 9

 

 7 а

8 и 9


7 и 8 час

 

7,8 час

II-IV

 12а  8 и 9  
 

8 и 9

   7 и 8 час

 

10а

7,8 час