Препода

вател

поредна седмица

Понеделник

клас      час

 

 

     Вторник клас          час

Сряда

клас      час

Четвъртък

 

клас         час

 

      Петък клас         час

Стойчев

всяка

    11.40-12.15

11.40-12.15

      1a

11.40-12.15

 1б

 11.40-12.15

всяка

12.25-13.05

  4а

12.25-13.05

       

3a

12.25-13.05

 

12.25-13.05

 всяка

6а 

13.45-14.30


13.45-14.30

 

13.45-14.30

Дъвков

I – III

11а

14.30-15.15

12а

13.45-15.15

 

10а

13.45-15.15

 

13.45-15.15

II-IV

 11a  14.30-15.15  12б
 13.45-15.15

 

 

13.45-15.15

 

Вашият коментар