ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КЛАСНИ РАБОТИ ПРЕЗ І УЧЕБЕН СРОК ЗА УЧЕБНАТА 2015/2016ГОД.

предмет

VІа

VІІа

VІІІа

ІХа

БЕЛ 02.12.2015г.
30.11.2015
11.12.2015
09.12.2015
14.12.2015
БЕЛ /ЗИП/        –
Математика 07.01.2016
05.01.2016
17.12.2015
12.01.2016
02.12.2015
Мат. /ЗИП/

 –
Английски  –  –  –  – 11.01.2016
Руски език  –  –  – 10.01.2016
Английски ЗИП  –  –  –  –  –

 

предмет

Ха

ХІа

ХІIa

БЕЛ 17.12.2015
13.01.2016
15.01.2016
БЕЛ /ЗИП/ 14.12.2015
16.12.2015
11.12.2015
Математика 13.01.2016
21.01.2016
16.12.2015
Мат. /ЗИП/  –  –  –
Английски 11.01.2016
17.01.2016
20.12.2015
Руски език 21.12.2015
 –  –
Английски ЗИП  –  – 12.01.2016