ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНТРОЛНИ РАБОТИ ПРЕЗ I УЧЕБЕН СРОК НА 2015/2016Г.ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 1. ДО 4. КЛАС

БЕЛ

13.10.; 01.12.15г.; 13.01.16г.
13.10.; 01.12.15г.; 13.01.16г.

Математика

22.10.; 07.12.15г.; 13.01.16г.
22.10.; 07.12.15г.; 13.01.16г.

Роден край

 14.01.16г.  15.01.16г.

Околен свят

Човекът и природата

Човекът и общество

БЕЛ

08.10.; 10.12.15г.; 18.01.16г.
08.10.; 10.12.15г.; 18.01.16г.

АЕ- І

29.10.; 15.12.15г.; 26.01.16г.
29.10.; 15.12.15г.; 26.01.16г.

Математика

29.09.; 15.12.15г.; 19.01.16г.
29.09.; 15.12.15г.; 19.01.16г.

Роден край

Околен свят

02.10.15г.; 15.01.16г.
02.10.15г.; 15.01.16г.

Човекът и природата

Човекът и общество

3А

3Б

БЕЛ

29.09.; 10.11.; 15.12.15г.
 
29.09.; 10.11.;

15.12.15г.

АЕ- І

28.09.; 30.11.15г.; 22.01.16.
 
28.09.; 30.11.15г.; 22.01.16.

 

Математика

06.10.; 09.11.; 03.12.15г. 06.10.; 09.11.; 03.12.15г.

Роден край

Околен свят

Човекът и природата

 

30.10.; 20.11.15г.

 

30.10.; 20.11.15г.

Човекът и общество

 

20.10.15г.; 05.01.16г.

 

20.10.15г.; 05.01.16г.

 

4А

4Б

БЕЛ

05.10.; 12.11.15г.; 18.01.16г. 06.10.; 17.11.15г.; 19.01.16г.

АЕ- І

02.10.; 04.11.15г.; 22.01.16г. 02.10.; 04.11.15г.; 22.01.16г.

Математика

07.10.; 15.12.15г.; 25.01.16г.
 
07.10.; 15.12.15г.; 20.01.16г.

Роден край

Околен свят

Човекът и природата

25.09.; 24.11.15г.; 08.01.16г. 25.09.; 24.11.15г.; 08.01.16г.

Човекът и общество

24.09.15г.; 28.01.16г.
24.09.15г.; 28.01.16г.