График за провеждане на национални състезания през учебната 2015-2016 година

МАТЕМАТИКА
1. Математически състезания
Зимни математически състезания
22.01. – 24.01.2016 г., (8. – 12. клас), гр. Видин, МГ „Екзарх
Антим I”
Пролетни математически състезания, 02.04. – 03.04.2016 г.
4. – 8. клас, гр. Плевен
9. – 12. клас, гр. Русе
2. Математическо състезание „Европейско кенгуру”
Национален кръг, 06.06.2015 г., гр. София
3. Математическо състезание между профилирани гимназии и
паралелки на СОУ с чуждоезиков профил, 18.03. – 20.03.2016 г.,гр. Тетевен, РИО-Ловеч

МУЗИКА

Национално състезание Музикална игра „Ключът на музиката“
Областен кръг – до 20 февруари 2016 г.
Национален кръг – 19.03. – 20.03. 2016 г., гр. Пловдив