ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ-IV клас

2014/2015  учебна година

Заповед РД 09-1361/29.08.2014г. на Министъра на образованието и науката

Български език и литература – 07 май 2015 г.

Математика –08 май 2015г.

 

Човекът и природата – 12 май 2015г.

 

Човекът и обществото – 13 май 2015г.