предмет

общински

кръг

областен

кръг

национален

кръг

НАЧАЛНО
ОБРАЗОВАНИЕ
„Знам и мога”
за учениците от ІV клас

30.01.2016 г.
20.02.2016 г.
9,00 часа
02.04.2016 г., гр. Враца,
9,00 часа

 

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ
до 17.01.2016 г.
20.02.2016г.
14,00 часа
15.04. – 17.04.2016 г.,
РИО – гр. Бургас, 8,00 часа

БЕЛ

до 17.01.2016 г.
21.02.2016 г.
9,00 часа
02.04.2016 г., гр. Враца,
9,00 часа
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК до 10.01.2016 г.  01.02.2016 г.
14,00 часа
12.03.2016 г., гр. Габрово, 10,00ч.
РУСКИ ЕЗИК до

16.01.2016 г

13.02.2016 г.
9,00 часа
12.03.2016 г., гр. Бургас, 9,00 часа
МАТЕМАТИКА до

02.01.2016г.

02.02.2016 г.
9,00 часа
15.04. – 18.04.2016 г., гр.София
9,00 ч.
ИНФОРМАТИКА до

08.01.2016 г. 

 18.03.2016 г.
14,00 часа
 23.04. – 24.04.2016 г., гр. Хасково
ИНФ.

ТЕХНОЛОГИИ

до 08.01.2016г.
до

13.03.2016г

 14.05. – 15.05.2016 г., гр. Хисаря,обл. Пловдив
ФИЗИКА 16.01.2016 г.
14,00 часа
14.02.2016 г.
14,00 часа
05.04. – 06.04. 2016 г.,
8,00 часа, гр. Ловеч
АСТРОНОМИЯ до 15.01.2016 г.
включително
 26.02.2016 г.
14,00 часа
 07.05. – 08.05.2016 г.,
8,00 часа, гр. Кюстендил
ХИМИЯ И ООС
до 24.01.2016 г.
13.02.2016 г.
14,00 часа
19.03. – 20.03.2016 г., гр. Ямбол,
8,00 часа
БИОЛОГИЯ И ЗО
до 31.01.2016 г
27.02.2016 г.
9,00 часа
07.04. – 08.04.2016 г., гр. Варна
9,00 часа
ФИЛОСОФИЯ
до 03.02.2016г.
 12.02.2016 г.
14,00 ч.

15.04. – 17.04.2016 г.,
РИО – гр. Бургас, 8,00 ч

 

Вашият коментар