График за провеждане на ученическите олимпиади през учебната 2015-2016 година

 

предмет

общински

кръг

областен

кръг

национален

кръг

НАЧАЛНО
ОБРАЗОВАНИЕ
„Знам и мога”
за учениците от ІV клас

30.01.2016 г.
20.02.2016 г.
9,00 часа
02.04.2016 г., гр. Враца,
9,00 часа

 

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ
до 17.01.2016 г.
20.02.2016г.
14,00 часа
15.04. – 17.04.2016 г.,
РИО – гр. Бургас, 8,00 часа

БЕЛ

до 17.01.2016 г.
21.02.2016 г.
9,00 часа
02.04.2016 г., гр. Враца,
9,00 часа
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК до 10.01.2016 г.  01.02.2016 г.
14,00 часа
12.03.2016 г., гр. Габрово, 10,00ч.
РУСКИ ЕЗИК до

16.01.2016 г

13.02.2016 г.
9,00 часа
12.03.2016 г., гр. Бургас, 9,00 часа
МАТЕМАТИКА до

02.01.2016г.

02.02.2016 г.
9,00 часа
15.04. – 18.04.2016 г., гр.София
9,00 ч.
ИНФОРМАТИКА до

08.01.2016 г. 

 18.03.2016 г.
14,00 часа
 23.04. – 24.04.2016 г., гр. Хасково
ИНФ.

ТЕХНОЛОГИИ

до 08.01.2016г.
до

13.03.2016г

 14.05. – 15.05.2016 г., гр. Хисаря,обл. Пловдив
ФИЗИКА 16.01.2016 г.
14,00 часа
14.02.2016 г.
14,00 часа
05.04. – 06.04. 2016 г.,
8,00 часа, гр. Ловеч
АСТРОНОМИЯ до 15.01.2016 г.
включително
 26.02.2016 г.
14,00 часа
 07.05. – 08.05.2016 г.,
8,00 часа, гр. Кюстендил
ХИМИЯ И ООС
до 24.01.2016 г.
13.02.2016 г.
14,00 часа
19.03. – 20.03.2016 г., гр. Ямбол,
8,00 часа
БИОЛОГИЯ И ЗО
до 31.01.2016 г
27.02.2016 г.
9,00 часа
07.04. – 08.04.2016 г., гр. Варна
9,00 часа
ФИЛОСОФИЯ
до 03.02.2016г.
 12.02.2016 г.
14,00 ч.

15.04. – 17.04.2016 г.,
РИО – гр. Бургас, 8,00 ч