ГРАФИК НА КЛАСНИТЕ РАБОТИ ЗА II-ри СРОК НА УЧЕБНАТА 2014/2015Г.

предмет

VІа

VІІа

VІІІа

ІХа

БЕЛ 12.05.2015г.
14.05.2015г.
05.05.2015г.
19.05.2015г.
13.05.2015г.
БЕЛ /ЗИП/  08.05.2015г. 08.05.2015г.
 28.05.2015г.
07.05.2015г.
 28.05.2015г.
Математика 26.05.2015г 19.05.2015г.
13.05.2015г.
13.05.2015г.
15.05.2015г.
Мат. /ЗИП/ 05.06.2015г.
15.05.2015г. 24.04.2015г.
05.06.2015г.

 

 

Английски  –  –  –  – 26.05.2015г.
Руски език  –  –  –  – 01.06.2015г.
Английски ЗИП  –  –  –  –  –

 

 

предмет

Ха

ХІа

 ХІIa

ХІIб

 

БЕЛ 18.05.2015г.
18.05.2015г.
 15.04.2015г. 14.04.2015г.
 
БЕЛ /ЗИП/ 29.05.2015г.
15.04.2015г.
09.04.2015г. 08.04.2015г.
 
Математика 21.05.2015г.
08.06.2015г.
25 .03.2015г. 25.03.2015г.
 
Мат. /ЗИП/  –  –  –  
Английски 29.04.2015г.
02.06.2015г.
 20.04.2015г. 20.04.2015г.
 
Руски език 14.01.2015  –  –  
Английски ЗИП  20.05.2015г.
 –  20.04.2015г. 02.04.2015г.