ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНТРОЛНИ РАБОТИ ПРЕЗ I УЧЕБЕН СРОК НА 2015/2016Г.ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 5. ДО 12. КЛАС

5 А

БЕЛ 29.09.; 10.11.; 24.11.; 27.01.16 24.09.; 29.11.; 07.12.; 17.12.15г.
БЕЛ/ЗИП/ 08.10.; 17.12.; 28.01.16
25.09.15г.; 15.01.16г.
АЕ- І 30.09.; 23.11.15г.; 11.01.16г.
30.09.; 23.11.15г.; 11.01.16г.
АЕ – ЗИП 09.10.; 18.12.15г.
09.10.; 18.12.15г.
Математика 28.09.; 11.11.15г.; 09.01.16г. 29.09.; 24.10.15г.; 05.01.16г.
Математика -ЗИП 01.11.15г.
05.10.15г.
Инф. техн. 04.01.16г.
30.09.; 23.12.15г.
История и цивилизация 26-30.10.15г.; 04-08.01.16г. 30.11.- 04.12.15г.
География и икономика 28.09.; 16.11.15г. 23.09.; 11.11.15г.
Биология и ЗО
Човекът и природата 05-09.10.; 16-20.10.; 14-18.12.15г. 12-16.10.; 16-20.11.; 07-11.12.15г.
ДТИ  16-20.11.15г.; 11-15.01.16г.  09-13.11.15г.; 04-08.01.16г.
Химия и ООС
Музика 28.10.; 09.12.15г.; 27.01.16г. 25.10.; 11.12.15г.; 29.01.16г.
ИИ  19.01.15г.  20.01.16г.

 

БЕЛ 25.09.; 16.10.; 13.11.; 04.12.15г.; 29.01.16г. 11.11.; 16.12.15г.; 20.01.16г.
БЕЛ/ЗИП/ 30.09.15г.; 06.01.16г.
 
29.09.; 24.11.15г.
 
АЕ- І 30.09.; 23.11.15г.; 11.01.16г. 30.09.; 23.11.15г.; 11.01.16г.
АЕ – ЗИП 09.10.; 18.12.15г.
09.10.; 18.12.15г.
Математика 17.09.; 21.10.; 18.11.15г.; 05.01.16г.

 

13.10.; 27.10.; 10.11.; 07.12.15г.
Математика -ЗИП 18.12.15г.

 

11.12.15г.

 

Инф. техн. 23.09.; 23.12.15г. 05.10.15г.; 25.01.15г.
История и цивилизация 05-09.10.15г.
05-09.10.15г.
География и икономика 29.09.; 17.12.15г. 24.09.; 05.11.15г.
Биология и ЗО 27-30.10.; 23-27.11.15г.; 04-08.01.16г. 29.09.; 07.10.;23.10.; 04.11.15г.; 13.01.16г.
ТЕХНОЛОГИИ  04-08.01.16г.  12-16.10.15г.
Физика и астрономия 28.09.; 27.11.15г. 24.09.15г.; 20.01.16г.
09.01.2015
Химия и ООС 09-13.11.; 14-18.12.15г. 25.09.; 15.10.; 27.11.; 03.12.15г.; 11.01.16г
Музика 16.10.; 04.12.15г.; 22.01.16г 22.10.; 17.12.15г.; 21.01.16г.
ИИ  21.01.16г.  22.01.15г.

 

10А

БЕЛ 20.10.; 10.11.; 01.12.15г.

19.10.; 30.11.15г.; 25.01.16г.

БЕЛ/ЗИП/ 12.10.; 23.11.15г.; 11.01.16г.
АЕ- І 07.12.15г.
27.11.15г.
РЕ 23.11.15г.
17.11.15г.
Математика 21.10.; 18.11.15г.
14.10.; 11.11.15г.
Информатика 23.11.15г.; 21.01.16г.
Инф. техн. 06.10.15г.
05.10.; 25.10.15г.
Инф. техн./ЗИП/
История и цивилизация 09-13.11.; 14-18.12.15г. 28-02.10.; 23-27.11.15г.
История и цивилизация – ЗИП
География и икономика 01.10.; 07.12.15г. 12.10.; 20.11.15г.
География /ЗИП/ 23.09.; 27.11.15г.
11.11.; 16.12.15г.
Биология и ЗО 27-30.10.; 07-11.12.15г.
19-13.10.; 30.11-04.12.15г.
Биология и ЗО – ЗИП 02.10.; 15.11.15г.
06.10.; 09.11.15г.; 05.01.16г.
Физика и астрономия 30.09.; 06.11.15г.
13.10.15г.; 10.11.15г.

 

Химия и ООС 02.10.; 15.11.15г. 14.10.; 04.11.; 13.11.; 06.12.15г.
Психология и логика 28.10.; 16.12.15г.; 20.01.16г.
 
ЗИП-Фил.цикъл 18.12.15г.

 

04.11.; 16.12.15г.
Философия/Етика и право
09.11.; 15.12.15г.
Музика 25.11.15г.  

ИИ

 21.01.15г.

 

11A

 12А
БЕЛ 20.10.; 03.11.; 17.11.; 08.12.15г.;  02.10.15.; 19.10.15.; 09.11.15.; 07.12.15г.;
БЕЛ/ЗИП/ 08.10.; 29.10.; 12.11.; 10.12.15г.  13.10.; 27.10.; 10.11.; 01.12.15г.
АЕ- І 17.11.15г.
 10.11.15г.
АЕ-ЗИП  26.11.15г.
Математика 05.10.; 26.11.15г.; 21.01.16г.
 24.09.; 11.11.; 21.01.16г.
Информатика
Инф. техн.
Инф. техн./ЗИП/ 29.09.15г.; 26.01.16г. 06.10.; 10.11.; 08.12.15г.
История и цивилизация 23-27.11.15г.; 11-15.01.16г.
История и цивилизация – ЗИП 26-30.10.; 23-27.11; 14-18.12.15г.
 11-15. 01.15г.
География и икономика 12.10.; 15.12.15г.
 
География /ЗИП/ 29.09.; 27.10.15г.  05-09.10.; 14-18.12.15г. .; 25-29.01.16г.
Биология и ЗО
Биология и ЗО – ЗИП 27.09.; 12.10.; 5.11.; 18.11.; 07.12.15г.; 14.01.16г.
 06.10.; 10.11.; 16.12.15г.; 12.01.16г.
Физика и астрономия 09.10.15г.
Химия и ООС
Свят и личност  04.11.; 16.12.15г.; 13.01.16г.
Философия
09.11.15г.; 18.01.16г.
ЗИП-Философски цикъл
02.11.; 14.12.15г.; 14.01.16г.  03.11.; 15.12.15г.; 19.01.16г.
Музика

ИИ