ГРАФИК НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ ЗА УЧЕБНАТА 2015/2016Г.

Ученически ваканции 2015/2016 г.
Есенна ваканция – от 31.10.2015 г. – 02.11.2015 г.
Коледна ваканция – от 24.12.2015 г. – 03.01.2016 г.
Зимна ваканция – от 30.01.2016 г. – 07.02.2016 г.
Пролетна ваканция за I-XI клас – от 02.04.2016 г.–10.04.2016 г.
Пролетна ваканция за XII клас – от 02.04.2016 г. – 04.04.2016 г.

Начало на учебните срокове
Начало на първи учебен срок 15.09.2015 г.
Начало на втори учебен срок 08.02.2016 г.
18.05.2016г и 2о.05.2016 г. са неучебни дни, през които ще се проведат ДЗИ  и НВО.

Дати за провеждане на НВО и ДЗИ , според  заповедта са:
НВО 4  клас
БЕЛ -12.05.2016 г.
Математика -10.05.2016 г.
Човекът и обществото -16.05.2016 г.
Човекът и природата -13.05.2016 г.

НВО 7  клас

БЕЛ -18.05.2016 г.
Математика -20.05.2016 г.

КОО“Обществени науки,глажданско образование и религия“-26.05.2016г.

Чужди езици-27.05.2016г.

КОО“Природни науки и екология“- 30.05.2016г.

ДЗИ 12 КЛАС

БЕЛ-18.05.2016г.

Втори  ДЗИ-20.05.2016г.

http://www.mon.bg/?h=downloadFile&fileId=8048

http://www.mon.bg/?h=downloadFile&fileId=8049