Дати за провеждане, подаване и записване на приемни изпити за кандидат-гимназисти 2015г.

Министерство на образованието, младежта и науката
Заповед №РД09-1363/ 29.08.2014г.

 

След завършен 7-ми клас

№ Вид дейност                                           Срок
1. Подаване на заявление за полагане на изпити за проверка на способностите 07-13.05.2015 г. вкл.
2. Обявяване на списъците с разпрелението на учениците по училища и зали за полагане на изпити за проверка на способностите. Писмено уведомяване на учениците за допускането им за полагане на изпити за проверка на способностите- до 15.05.2015 г. вкл.
3. Провевждане на тестове по:
Български език и литература-20.05.2015 г.
Математика-22.05.2015 г.
4. Обявяване на резултатите от тестовете до 03.06.2015 г. вкл
5 .Провеждане на изпити за проверка на способностите по:
Изобразително изкуство-04.06.2015г.
Музика-05.06.2015г.
Хореография-08.06.2015г.
Спорт-01.06. – 02.06.2015 г. вкл.

6. Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на способностите до 09.06.2015 г. вкл.
7 .Получаване на служебна бележка с оценките от приемните изпити 10.06.-14.07.2015 г. вкл.
8 .Подаване на документите за участие в приема на ученици по Наредба № 11 от 28.03.2005г. Писмено уведомяване на учениците за допускането им до участие в приема. 16.-19.06.2015 г. вкл.
9. Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране- до 25.06.2015 г. вкл.
10. Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране – 26.06.-30.07.2015 г. вкл.
11 .Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране – до 03.07.2015 г. вкл.
12 .Записване на приетите ученици на втори етап на класирането- 06.-08.07.2015 г. вкл.
13. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класирането – 09.07.2015 г.
14 .Подаване на докумети за участие в трети етап на класиране. 10.-14.07.2015 г. вкл
15. Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране до 16.07.2015 г. вкл.
16. Записване на приетите ученици на трети етап на класирането 17.-20.07.2015 г. вкл.
17. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране – 21.07.2015 г.
18. Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване. Определя се от директора до 28.07.2015г. вкл
19. Утвърждаване на осъществения държавен план-прием – до 31.07.2015 г. вкл
 След завършено основно образование

№ Вид дейност                                      Срок
1 .Подаване на заявление за полагане на приемни изпити. 07.-13.05.2015 г. вкл.
2 .Обявяване на списъците с разпрелението на учениците по училища. Писмено уведомяване на учениците за допускането им за полагане на приемни изпити – до 16.05.2015 г. вкл.
3. Провеждане на тестове по:
За проверка на способностите по изобразително изкуство
За проверка на способностите по хореография
За проверка на способностите по музика
За проверка на способностите по спорт
Дати
16.06.2015 г.
17.06.2015 г
18.06.2015 г.
16-19.06.2015 г.
4 .Обявяване на резултатите приемните изпити до 02.07.2015 г. вкл.
5. Получаване на служебна бележка с оценките от приемните изпити 02.07-21.07. 2015 г.вкл
6. Подаване на документите за участие в първи етап на класиране 02-06.07.2015 г. вкл
7. Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране – до 07.07.2015 г. вкл
8. Записване на приетите ученици на първи етап на класиране. 08.07.2015 г.
9. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаети места след първи етап на класиране –09.07.2015 г.
10. Подванае на документи за участие на втори етап на класирането – 10.07.2015 г.
11 .Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап от класиране – до 14.07.2015 г. вкл.
12 .Записване на приетите ученици на втори етап на класиране- 15.07.2015 г.
13. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране до 17.07.2015 г. вкл.
14 .Подаване на документи за участие в трети етап на класиране-20.07.2015 г.
15. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране 21.07.2015 г.
16. Записване на приетите ученици на трети етап на класиране- 22.07.2015 г.
17. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране – до 24.07.2015 г. вкл.
18 .Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване. Определя се от директора до 04.09. 2015 г. вкл.
19. Утвърждаване на осъществения държавен план-прием до 11.09.2015 г. вкл.