ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ – 26.03.2015г

ПРОГРАМА ЗА ДЕНЯ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ – 26.03.2015г.
НАЧАЛЕН ЕТАП – УЛ. „ДАМЕ ГРУЕВ” 60
9.30 – 10.00 Среща с децата от ЦДГ „Осми март”;
Отг.: Кирева, Главчева, Държикова, Петкова
11.30 – 12.00 Драматизация на 3а клас „Дядо вади ряпа”;
Отг.: Стоянова
12.00 – 12.30 „Заповядайте при „Звездичките” на СОУ „Братя Миладинови”;
Отг.: Данева
12.30 – 13.30 Поканени сте при малките „Родолюбчета”, ръководени от г-жа Държикова;
Отг.: Държикова
14.30 – 15.00 Малките творци в Стаята по интереси под ръководството на г-жа Петкова;
Отг.: Петкова
15.00 – 15.30 Играем, пеем и творим в Стаята по интереси под ръководството на г-жа Бакърджиева;
Отг.: Бакърджиева
15.30 – 16.00 Разглеждане на изложба от детски творби „Пролетна усмивка”;
Отг.: Петкова
17.00 – 18.00 Представление и поздрави от четвъртокласниците към бъдещите първокласници. Запознаване с класните ръководители и възпитатели на бъдещите първокласници;
Отг.: Кирева, Главчева, Държикова, Петкова
18.00 – 19.00 Родителска среща с родителите на бъдещите петокласници, която ще се проведе в сградата на ул. „Тодор Александров” 14
Отг.: Кирева, Главчева, Държикова, Петкова, Кисьова, Тодорова, Мараджиева, Георгиева, Стойчев, Чолакова, Божилова, Лазарова, Щърбев

ДИРЕКТОР:Румяна Петрова

ПРОГИМНАЗИАЛЕН И ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП –

УЛ. „ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ” 14
– Оформяне на „Кът на постиженията” в коридора на училището – грамоти, купи и др.;
14.30 – 15.00 Презентация, представяща визията и стратегията за развитие на училището;
Отг.: Лазарова, Щърбев, Койчева, Вълев
15.00 – 15.30 Среща с класните ръководители на учениците 5 – 12.клас;
Отг.: всички класни ръководители 5-12.клас
15.30 – 16.00 Запознаване с извънкласните форми, които училището предлага, среща и разговор с ръководителите им;
Отг.: Тодорова и учителите от начален етап
16.00 – 16.30 Представяне от ПДАСД на проектите, по които училището работи;
Отг.: Аврамов
16.30 – 17.00 Представяне на проект за работа с деца със СОП „Включващо обучение”. Среща с екипа от специалисти, работещ с тези деца – ресурсен учител, психолог и логопед;
Отг.: Екипът
17.00 – 17.30 Среща – разговор с директора на училището-гжа Румяна Петрова;
Отг.: Директорът
17.30 – 18.00 Посещение по кабинети, компютърни кабинети, библиотека;
Отг.: Койчева, всички учители
18.00 – 19.00 Родителска срeща и запознаване с новите екипи, които ще обучават бъдещите петокласници и деветокласници.
Отг.: 5 – 8.клас – Кисьова, Тодорова, Мараджиева, Георгиева, Стойчев, Чолакова, Божилова, Лазарова, Щърбев;
9 – 12.клас – Христанова, Иванова, Даскалов, Вълев, Михайлов, Тодорова, Петкова, Колева, Гешева, Кисьова, Политова, Мараджиева, Чолакова, Божилова, Лазарова, Щърбев
ДИРЕКТОР:Румяна Петрова