ДЗИ-СЕСИЯ-АВГУСТ-СЕПТЕМВРИ 2015Г.

Сесия август-септември на Държавните зрелостни изпити:
Български език и литература – 27 август, 2015г., начало 8:00ч.
Втори държавен зрелостен изпит – 28 август, 2015г., начало 8:00ч.
Държавен зрелостен изпит по желание на ученика – в периода 31 август 2014г. – 4 септември 2015г.