Zapoved_NVO_2015_2016 

ІV клас

Български език и литература – 12 май 2016 г.

Математика – 10 май 2016 г.

Човекът и обществото – 16 май 2016 г.

Човекът и природата – 13 май 2016 г.

VІІ клас

Български език и литература –  18 май 2016 г.

Математика  – 20 май 2016 г.

КОО„Обществени науки, гражданско образование и религия” –

26 май  2016 г.

Чужди езици –  27 май  2016 г.

КОО „Природни науки и екология” –  30  май  2016 г.

VІІІ клас с интензивно изучаване на чужд език

Чужд език – 20 юни 2016 г.

 

Вашият коментар