Заповед № РД09-1224/28.08.2015 г. за определяне на дати и график на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на държавните зрелостни изпити през учебната 2015/2016 година

Zapoved_DZI_2015_2016

Сесия май-юни
1.) Подаване на заявления за допускане до ДЗИ – 07.03.2016г. – 18.03.2016 г.
2.) Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали – до 17.05.2016 г.
3.) Издаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ – до 17.05.2016 г.
4.) Дати на провеждане на ДЗИ 2016 г.

БЕЛ-18 май 2016г.,начало 08.00ч.

Втори зрелостен изпит-20 май 2016г.,начало 08.00ч.

ДЗИ по желание на ученика-в периода 26 май-1 юни 2016г.

5.) Оценяване на изпитните работи – 19.05.2016 г. – 05.06.2016г.
6.) Обявяване на резултатите – до 10.06.2016 г.
Сесия август – септември
1.) Подаване на заявления за допускане до ДЗИ – 04.07.2016 г. – 15.07.2016 г.
2.) Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали – до 05.08.2016 г.
3.) Издаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ– 26.08.2016 г.
4.) Дати на провеждане на ДЗИ  2016 г.

БЕЛ-29 август 2016г.,начало 08.00ч.

Втори зрелостен изпит-30 август  2016г.,начало 08.00ч.

ДЗИ по желание на ученика-в периода 31 август -2 септември  2016г.

5.) Оценяване на изпитните работи – 30.08.2016 г. – 09.09.2016г.
6.) Обявяване на резултатите  – до 12.09.2016 г.