Иван Георгиев Тимонов -учител по Биология и Химия

Uchitel

ИМЕ Иван Георгиев Тимонов Специалност по диплома 1. Биология и химия

2. Методика на обучението по Химия

Образование висше – бакалавър

висше – магистър

Професионална квалификация 1. Биология и химия , ПУ“П.Хилендарски“

2. Методика на обучението по Химия

Длъжност учител по Биология и Химия ПКС  IV