Uchitel

ИМЕ Иван Георгиев Тимонов Специалност по диплома 1. Биология и химия
Образование висше – бакалавър Професионална квалификация 1. Биология и химия , ПУ“П.Хилендарски“
Длъжност учител по Биология и Химия ПКС  IV

Вашият коментар