Преподавател      кабинет                  ден                Час
Христанова – БЕЛ, РЕ

каб.6

  четвъртък   

7    

Тодорова – БЕЛ, музика

каб.23

понеделник    

Чолакова – история, география

каб.4

 сряда                                 

7   

Матерова – БЕЛ

каб.16

вторник

7

Даскалов – АЕ, РЕ

каб.13

вторник

8

Георгиева – АЕ

каб.21

сряда

7

Иванова – математика

каб.5

петък

7

Кисьова – математика, физика

каб.12

понеделник

8

Лазарова – математика, ИТ

каб.1

вторник

7

Щърбев – математика, ИТ

каб.8

      понеделник

8

Гешева – БЕЛ

каб.7

понеделник

          8
Политова – биология, химия

каб.11

четвъртък

7

Божилова – география

каб.14

понеделник

7

Мараджиева – химия, биология

каб.15

четвъртък

7

Дъвков – ФВС

ФВС

понеделник 

7

Стойчев – ФВС

ФВС

понеделник

8

Вълев – философски цикъл

каб.20

четвъртък

7

Колева – БЕЛ, история

каб.22

понеделник

8

 

 

 

 

Вашият коментар