Преподаватели по предмети и кабинети-2015/2016 год.

КЛАС

ПРЕПОДАВАТЕЛ ПРЕДМЕТ

КАБ.

5 а

София Кисьова

Математика Физика

12

Анна Мараджиева

Биология  и ЗО

  Химия и ООС

15

Людмила Гешева

Български езк и литература

7

Красимира Тодорова

Български езк и литература

23

Румяна Христанова

Български езк и литература

6

10а

Десислава Божилова

География и икономика

14

11а

Нася Лазарова

Математика

ИТ

1

12а

Мариана  Чолакова

История и цивил.

4

 

Тодор Щърбев

Математика  ИТ

8

 

Иван Тимонов

Биология и ЗО Химия и ООС

11

 

Светлозар Даскалов

Английски език

13

 

Йорданка Иванова

Математика

5

 

Галина Петкова

Изобр.изкуство

19

 

Пламен Вълев

Фил.цикъл

20

 

Боряна Георгиева

Англ.език

21

 

Камелия Койчева       Педаг.съветник 18


Николина Дрянкова,

Весела Тачева, Недка Бресковска

„Включващо обучение“

10