ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ ЗА I КЛАС НА УЧЕБНАТА 2015/2016 ГОДИНА

ПРИЕМ I КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2015/2016Г.

Задължителноизбираеми предмети:
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
МАТЕМАТИКА

Извънкласни дейности
НЕМСКИ ЕЗИК
ФУТБОЛ
ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

Критерии за класиране на подалите заявления:

В случай че броят на подалите заявления е по-голям от броя на местата, с предимство независимо от входящия номер на заявлението за записване се ползват:

– Деца, завършили подготвителната група на училището;

– Деца, които живеят в района на училището;

– Деца на учители и служители на СОУ „Братя Миладинови”;

– Деца, чиито по-големи братя и сестри са възпитаници на училището;

– Деца със СОП;

-Работещи родители в района на училището.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ:
1.Заявление по образец
2.Акт за раждане
3.Удостоверение за завършена подготвителна група/оригинал/
4.Удостоверение за преместаване-непосредствено след напускане на ЦДГ

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ В I КЛАС
1.Подаване на заявления до 29.05.2015г.
2.На 02.06.2015г.-обявяване списъците на класираните ученици

3.Записване от 03.06.2015 до 05.06.2015г.

-с удостоверение за завършена подготвителна група-оригинал
4.На 08.06.2015г.-обявяване на свободните места

5.На 10.06.15г.-попълване на  свободните  места

6.На 11.06.15г.-обявяване   на свободните места

7.До 15.09.15г.-известяване на попълнените паралелки