ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ОСМИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2015/2016 Г.

ОБУЧЕНИЕ С ИЗБОР НА РЕАЛНИ ПРОФЕСИИ

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И БЪДЕЩИ ДЕВЕТОКЛАСНИЦИ,
ЗАПОВЯДАЙТЕ ПРИ НАС!

ПРИЕМ IX КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2015/2016Г.

ПАРАЛЕЛКИ С ПРОФЕСИОНАЛНА НАСОЧЕНОСТ:

 • ГОТВАРСТВО
 • ХЛЕБАР И СЛАДКАР
 • СЕРВИТЬОР И БАРМАН
 • ХОТЕЛИЕР
 • РЕЦЕПЦИОНИСТ
 • КАМЕРИЕР
 • ПИКОЛО
 • КАСИЕР ВАЛУТНА КАСА
 • ТУРОПЕРАТОР
 • ФРИЗЬОРСТВО 
 • КОЗМЕТИКА

Прием – със свидетелство за завършен 8.клас

Учебната практика се провежда по 4 часа седмично 9-12 клас в Новотел“Пловдив“.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ:
1.Удостоверение за основно образование/оригинал/
2.Удостоверение за преместване
3.Характеристика за развитието на ученика
4.Медицински картон
При нас:

 • разнообразни извънкласни форми
 • учебните занятия във всички класове се провеждат само първа смяна от 8.00ч.
 • удобен транспорт и връзка с останалите квартали
 • училището се намира на 500м от Централна гара посока  Събота пазара
 • проекти в действие:“Включващо обучение“ , „УСПЕХ“ и „Квалификация на педагогическите кадри“
 • добре оборудвана материална база
 • висококвалифициран и всеотдаен екип от ръководители и служители
 • педагогически съветник
 • ресурсен учител,логопед,психолог
 • медицинско обслужване (мед. сестра)
 • успешна реализация след дипломиране

 Ръководството и учителите Ви приветстват за добрия избор!