ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЧЕТВЪРТИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2015/2016 Г.

АКО ЖЕЛАЕТЕ ВАШЕТО ДЕТЕ ДА РАЗШИРИ СВОИТЕ ИНТЕЛЕКТУАЛНИ И ТВОРЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ, ДА СЕ ЗАБАВЛЯВА И ТВОРИ, ЗАПОВЯДАЙТЕ В СОУ“БРАТЯ МИЛАДИНОВИ“!

Прием V клас за учебната 2015/2016 г. със засилено изучаване на:
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
МАТЕМАТИКА

извънкласни форми:
ФУТБОЛ, МАЖОРЕТЕН СЪСТАВ, ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

Класирането е  по документи.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
1.Заявление по образец
2.Акт за раждане
3.Удостоверение за завършен начален етап на образование
4.Удостоверение за преместване
5.Характеристика
6.Имунизационен паспорт от личен лекар
7.Заявление за ЗИП и ПИГ при записване

Защо при нас:

 • разнообразни извънкласни форми
 • учебните занятия във всички класове се провеждат само първа смяна от 8.00ч.
 • удобен транспорт и връзка с останалите квартали
 • училището се намира близо до Сточна и Централна гара,посока Събота пазара
 • проекти в действие:“Включващо обучение“ , „УСПЕХ“ и „Квалификация на педагогическите кадри“
 • добре оборудвана материална база,структурирана в две добре запазени и поддържани училищни сгради:
  -обучението от I до IV клас се провежда в малка сграда -обучението от V до XII клас в голяма сграда
 • висококвалифициран и всеотдаен екип от ръководители и служители
 • педагогически съветник
 • ресурсен учител,логопед,психолог
 • медицинско обслужване (мед. сестра)