СЕДМИЧНА ПРОГРАМА ЗА I УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2015/2016Г.

I

ден

час

Понеделник

1

Бълг. ез. и л-ра
Бълг. ез. и л-ра
Бълг. ез. и л-ра

2

Бълг. ез. и л-ра
Бълг. ез. и л-ра
Бълг. ез. и л-ра

3

Математика Физ. възп. и спорт Математика

4

Физ. възп. и спорт.
Математика
Музика

5

БЕЛ СИП
Математика СИП Изобразит. изкуство

6

     

7

 КОНСУЛТАЦИИ   КОНСУЛТАЦИИ   КОНСУЛТАЦИИ

 

     

Вторник

1

Бълг.ез.и л-ра
Бълг. ез. и л-ра
Англ. език

2

Бълг.ез.и л-ра
Булг. ез и л-ра   Бълг. ез. и л-ра

3

Математика
Математика
Математика

4

Музика
Музика
ДБТ

5

ДБТ
ДБТ
 ДЧФВС

 6

 ДЧЧК/12.30 – 13.15/    

 

     

 

     

Сряда

1

Бълг. ез. и л-ра Бълг. ез. и л-ра
Математика

2

Бълг. ез. и л-ра
Бълг. ез. и л-ра
ФВС

3

ФВС
Математика  Бълг. ез. и л-ра

4

Математика
ФВС
Бълг. ез. и л-ра

5

 ЧК  ЧК  ЧК

6

   ДЧЧК/12.30-13.15/   ДЧЧК/12.30-13.15/

 

     

 

     

Четвъртък

1

Бълг. ез. и л-ра
Бълг. ез. и л-ра
Бълг. ез. и л-ра

2

Математика
Математика
Англ. език

3

Роден край
АЕ ЗИП ФВС

4

АЕ ЗИП Музика
Математика

5

 Музика  ДЧФВС Бълг. ез. и л-ра

 

     

 

     

Петък

1

Бълг. ез. и л-ра -ЗИП
Бълг. ез. и л-ра – ЗИП Бълг. ез. и л-ра – ЗИП

2

Математика ЗИП Математика  ЗИП Математика ЗИП

3

Изобразит. изкуство Роден край
Околен свят

4

Изобразит. изкуство
Изобразит. изкуство
Музика

5

 ДЧФВС Изобразит. изкуство
 

 

     

ден

часПонеделник

1

Бълг. ез. и л-ра
Бълг. ез. и л-ра
Бълг. ез. и л-ра

2

Бълг. ез. и л-ра
Английски език
Математика

3

Математика Математика Английски език

4

Изобразит. изкуство
Изобразит. изкуство
Изобразит. изкуство

5

ДЧФВС
Изобразит. изкуство Изобразит. изкуство

6

     

7

 КОНСУЛТАЦИИ   КОНСУЛТАЦИИ   КОНСУЛТАЦИИ

 

     

Вторник

1

Бълг.ез.и л-ра
Бълг. ез. и л-ра
Бълг. ез. и л-ра

2

Англ. език
Булг. ез и л-ра   Бълг. ез. и л-ра

3

Математика
Математика
Математика

4

ДБТ
Човек и общество
Човек и общество

5

Музика
Музика
Музика

 6

   ДЧФВС  

 

     

 

     

Сряда

1

ФВС Бълг. ез. и л-ра
Бълг. ез. и л-ра

2

Математика
Бълг. ез. и л-ра
Бълг. ез. и л-ра

3

Бълг. ез. и л-ра
Английски език Математика

4

Бълг. ез. и л-ра
Математика
Английски език

5

 ЧК ДБТ  ФВС

6

  ДЧЧК/12.30-13.15/   ЧК  ЧК 

 

     

 

     

Четвъртък

1

Англ. език
Математика
ФВС

2

Бълг. ез. и л-ра
ФВС
Бълг. ез. и л-ра

3

Математика
Бълг. ез. и л-ра Бълг. ез. и л-ра

4

Музика Бълг. ез. и л-ра
Математика

5

  Музика Музика

 6

   ДЧЧК/12.30-13.15/  ДЧЧК/12.30-13.15/

 

     

Петък

1

Бълг. ез. и л-ра -ЗИП
Бълг. ез. и л-ра – ЗИП Бълг. ез. и л-ра – ЗИП

2

Математика ЗИП ФВС Математика ЗИП

3

ФВС Английски език
Човек и природа

4

Околен свят
Математика ЗИП
Английски език

5

Бълг. ез. и л-ра Човек и природа
 ДБТ

 

     ДЧФВС

 

ден

часПонеделник

1

Бълг. ез. и л-ра
Бълг. ез. и л-ра

2

Бълг. ез. и л-ра
Бълг. ез. и л-ра

3

Математика Математика

4

Английски език
Музика

5

Музика
Английски език

6

   ДЧФВС

7

 КОНСУЛТАЦИИ   КОНСУЛТАЦИИ

 

   

Вторник

1

Човек и природа
Бълг. ез. и л-ра

2

Математика
Бълг. ез и л-ра  

3

ФВС
Математика

4

Бълг. ез и л-ра
ФВС

5

ДБТ
Човек и природа

 6

   

 

   

 

   

Сряда

1

Английски език Математика

2

Математика
Английски език

3

Бълг. ез. и л-ра
Бълг. ез. и л-ра

4

Бълг. ез. и л-ра
Бълг. ез. и л-ра

5

 Изобр.изкуство Изобр.изкуство

6

  ЧК  ЧК

 7

 ДЧЧК/13.15-14.00/  

 

   

Четвъртък

1

Човек и общество
Бълг. ез. и л-ра

2

Математика
Математика

3

Бълг. ез. и л-ра
Човек и общество

4

Бълг. ез. и л-ра ФВС

5

 Музика  ДБТ

 6

 ДЧФВС  ДЧЧК/12.30-13.15/

 

   

Петък

1

Човек и природа
Бълг. ез. и л-ра – ЗИП

2

Английски език Математика  ЗИП

3

Математика  ЗИП Човек и природа

4

ФВС
Музика

5

Бълг. ез. и л-ра-ЗИП Английски език

 

   

ден

час
Понеделник

1

История и цивилизация
Български език и литература Физика

2

Математика
Бълг. ез. и л-ра
Английски език

3

Английски език
Човекът и природата Математика

4

Информационни технологии
Английски език Български език и литература

5

Физическо възпитание и спорт Математика Български език и литература

6

  География и икономика Физическо възпитание и спорт Технологии

7

 БЕЛ СИП/ КОНСУЛТАЦИИ  КОНСУЛТАЦИИ Математика СИП

 

   

 КОНСУЛТАЦИИ 

Вторник

1

Математика Английски език БЕЛ 

2

Бълг ез ил-ра
Бълг. ез. и л-ра
Математика

3

Бълг ез ил-ра Математика История и цивилизация

4

Изобр.изк.
Музика
Физическо възпитание и спорт

5

Изобр.изк. История и цивилизация Физика и астрономия

6

Английски език  Човекът и природата География и икономика

7

 Математика СИП   БЕЛ СИП  

 

   

 

Сряда

1

Английски език
Изобразително изкуство Математика 

2

Бълг. ез. и л-ра
Бълг.ез. и лит.
Английски език

3

Български език и литература
Английски език
БЕЛ-ЗИП

4

Математика
Информационни технологии ФВС

5

Човекът и природата
Математика Информационни технологии

6

Музика  География и икономика Биология и здравно образование

7

 ЧК  Час на класа  ЧК 

8

 дччк   Математика СИП /  ДЧЧК

 

ДЦФВС/ДЧЧК

Четвъртък

1

Английски език Бълг. ез. и л-ра Химия и опазване на околната среда

2

Бълг. ез. и л-ра
Човекът и природата
Английски език

3

Български език и литература ЗИП География и икономика Изобразително изкуство

4

Физическо възпитание и спорт Математика
Биология и здравно образование

5

 

ФВС

ФВС География и икономика

6

 Математика Английски език Математика

7

8

Човекът и природата

ДЧФВС

ДЧ ФВС

БЕЛ СИП

Петък

1

Английски език ЗИП
Математика ЗИП
Български език и литература

2

Домашна техника и икономика
Английски език ЗИП
Български език и литература

3

Математика-ЗИП
Български език и литература ЗИП
Химия и опазване на околната среда

4

История и цивилизация
Музика Математика  ЗИП

5

Човекът и природата
История и цивилизация
Английски език ЗИП

6

 География и икономика  Домашна техника и икономика Музика

 

ден

час

8 а

9 а

10 а

Понеделник

1

Английски език
Български език и литература Математика

2

Технологии
Бълг. ез. и л-ра
Информационни технологии

3

Български език и литература
Химия География и икономика

4

Математика
Руски език Етика и право

5

Информационни технологии Математика Български език и литература

6

  Физика и астрономия
Информатика Български език и литература

7

КОНСУЛТАЦИИ  Психология и логика Биология и здравно образование ЗИП

 

 

 

Вторник

1

История и цивилизация Математика БЕЛ -ЗИП

2

Бълг ез ил-ра
Бълг. ез. и л-ра
Биология и здравно образование ЗИП

3

Английски език Информационни технологии Етика и право

4

Български език и литература ЗИП
Руски език
Физика и астрономия

5

ФВС Химия и опазване на околната среда Руски език

6

Математика  ФВС История и цивилизация

7

 
 КОНСУЛТАЦИИ

 

   ДЧЧК / ЦПО

 

Сряда

1

Биология и здравно образование
Музика Етика и право -ЗИП

2

Бълг. ез. и л-ра
Психология и логика
Математика

3

Български език и литература
История и цивилизация
Руски език

4

Английски език
Математика Английски език

5

ФВС
Английски език Химия и опазване на околната среда

6

Математика Физика и астрономия ФВС

7

 ЧК  Български език и литература ЗИП География и икономика ЗИП

8

 ДЧФВС

 

  ЧК

 

ЧК

 

ЦПО-15.00Ч.

Четвъртък

1

География и икономика Изобразително изкуство Химия и опазване на околната среда

2

Бълг. ез. и л-ра
История и цивилизация
Английски език

3

Химия и опзване на околната среда Информатика Изобразително изкуство

4

Музика Английски език
Биология и здравно образование

5

 

Математика

Биология и здравно образование География и икономика

6

Физика и астрономия География и икономика Математика

 

7

КОНСУЛТАЦИИ

БЕЛ СИП

Петък

1

Биология и здравно образование
География и икономика ЗИП
Биология и здравно образование

2

География и икономика
Физика и астрономия
Английски език

3

Изобразително изкуство
Психология и логика ЗИП
Математика

4

Химия и опазване на околната среда
Биология и здравно образование География и икономика ЗИП

5

Математика  ЗИП
Биология и здравно образование ЗИП
ФВС

6

7

Английски език ЗИП

 

 

ДЧЧК

 

 ФВС

 

 

ДЧФВС

 

Химия и опазване на околната среда

 

ДЧФВС

 

 

ден

час

11а

12 а

Понеделник

1

Математика
  Свят и личност

2

Философия
Английски език

3

Английски език
Информационни технологии ЗИП

4

Български език и литература
История и цивилизация ЗИП

5

Философия ЗИП Биология и здравно образование ЗИП

6

Биология и здравно образование ЗИП Български език и литература

7

География и икономика/ КОНСУЛТАЦИИ  Физическо възпитание и спорт/ДЧЧК

 8

 ДЧФВС  ДЧФВС

Вторник

1

Информационни технологии ЗИП Философия ЗИП

2

История и цивилизация
Английски език

3

Английски език Български език и литература ЗИП

4

История и цивилизация ЗИП
Философия ЗИП

5

География и икономика ЗИП Информационни технологии ЗИП

6

Български език и литература ЗИП Биология и здравно образование ЗИП

7

 ФВС   География и икономика ЗИП

8

   ДЧФВС

Сряда

1

История и цивилизация
Математика

2

Информационни технологии ЗИП
Английски език ЗИП

3

Биология и здравно образование ЗИП
Свят и личност

4

География и икономика ЗИП
Български език и литература ЗИП

5

Български език и литература
История и цивилизация ЗИП

6

Български език и литература Биология и здравно образование ЗИП

7

 ЧК КОНСУЛТАЦИИ

8

 дччк

Четвъртък

1

Биология и здравно образование ЗИП География и икономика ЗИП

2

Философия ЗИП
Английски език ЗИП

3

Български език и литература ЗИП Английски език ЗИП

4

География и икономика ЗИП Математика

5

 

Математика

Български език и литература ЗИП

6

ФВС История и цивилизация ЗИП

7

15.00Ч

 

 

 

 

 

ЦПО

 

 

 

 

ЧК

 

 

 

Петък

1

История и цивилизация ЗИП
Информационни технологии ЗИП

2

Информационни технологии ЗИП
Български език и литература

3

История и цивилизация ЗИП
Български език и литература

4

Български език и литература ЗИП
ФВС

5

Физика и астрономия
Философия ЗИП

6

Философия ЗИП

 

 

География и икономика ЗИП

 

ЦПО-15.00ч.