СОУ „Братя Миладинови“ гр. Пловдив Ви поздравява с най-светлия Български празник 24 май

СОУ „Братя Миладинови“ гр. Пловдив
Ви поздравява с най-светлия Български празник 24 май