Списък на учебниците, които ще се използват през учебната 2015 – 2016 година

VIII клас
1.Български език ИК “Анубис” ООД Жобов и колектив
2.Литература ИК “Анубис” ООД K. Протохристова и колектив
3.Математика “Просвета”
4.Биология и здравно образование ИК “Анубис” Мария Шишиньова, Св. Евтимова и колектив
5.История и цивилизация ИК “Анубис” ООД Хр. Матанов и колектив
6.Химия и опазване на околната среда “Просвета-София” АД Л. Боянова и колектив
7.Изобразително изкуство ИК “Анубис” ООД О. Занков, Б. Дамянов, О. Христова и Б. Доневска
8.Физика и астрономия “Просвета“ Хр. Попов и колектив
9.География и икономика “Аз Буки Просвета” Калина Милкова и колектив
10.Музика “Аз Буки Просвета“ П. Минчева и колектив
11.Инф. технологии „Изкуства”2009 Красимир Манев, Коста Гъров
12.Английски език Express Publishing UPSTREAM for Bulgaria – Part 1 – level A1+
13.Технологии “Просвета“ Любен Витанов, Георги Кендов

IX клас

1.Български език ЗП ИК “Анубис” ООД Т. Бояджиев и колектив

2.Литература ЗП ИК “Анубис” ООД Б. Богданов и колектив

3.Литература ЗИП / ПП ИК “Анубис” ООД Б. Богданов и колектив

4.Христоматия по литература ИК “Анубис” ООД Илия Илиев и колектив
5.Английски език ЗП “Macmillan Hellas S.A.” и/или ЮнионПрес и/или ИнглишБук Център К Уилсън и колектив
“Prospects Pre-Intermediate”
6.Руски език “Просвета-София” АД Ел. Корчагина и колектив
„Руски език – 9.клас “Контакт. Наш адрес “WWW.RU”, ЗП
7.Математика, ЗП “Архимед 2000” ЕООД Здр. Паскалева, Г. Паскалев

8.Информатика  9.клас – “Kоала Прес” ООД – I част
Програмиране на Paskal – III част “Kоала Прес” ООД
9.Информационни технологии „Нова звезда” 2010 Ивайло Иванов
10.История и цивилизация ИК “Анубис” ООД Даниел Вачков и колектив
11.Психология и логика – ЗП Р. Стаматов, В. Василев, В. Стефанов
12.География и икономика ЗП “Булвест 2000” ООД Румен Пенин и колектив

13.География и икономика ЗИП „Просвета – София” АД Н. Димов
14.Физика и астрономия – ЗП „Просвета” Хр. Попов и колектив
15.Биология и здравно образование ЗП “Просвета-София” АД Павел Ангелов и колектив

16.Биология и здравно образование ЗИП “Анубис” Т. Николов
17.Химия и опазв. на окол. среда ЗП „Педагог 6” М. Павлова и колектив
18.Музика – ЗП «Просвета» Стефанка Георгиева и колектив

19.Изобразително изкуство – ЗП «Просвета» Немцов

X клас

1.Български език ЗП „Aнубис”ООД Т. Бояджиев и колектив

2.Литература ЗП „Aнубис”ООД Кл. Протохристова и колектив

3.Литература ЗИП „Aнубис”ООД Кл. Протохристова и колектив
4.Христоматия по литература „Aнубис”ООД Кл. Протохристова и колектив
5.Английски език ЗП “Macmillan Hellas S.A.” и/или ЮнионПрес и/или ИнглишБук Център К Уилсън и колектив
“Prospects Intermediate”
6.Руски език – ЗП “Просвета-София” АД Ел. Корчагина и колектив
Руски език за 10.клас“Контакт. Наш адрес “WWW.RU”, ЗП
7.Математика – ЗП Първо равнище “Архимед 2000” ЕООД Здр. Паскалева, Г. Паскалев
8.Информационни технологии – ЗП “Нова звезда” 2011 Ивайло иванов
9.История и цивилизация – ЗП ИК “Анубис” ООД Хр. Мирчева,Г. Рангелова

10.География и икономика – ЗП “Просвета – София” АД Нено Димов и колектив

11.География и икономика ЗИП “Булвест 2000” ООД Р. Пенин и колектив

12.Биология и здравно образование – ЗП “Просвета – София” АД
Петър Попов и колектив

13.Биология и здравно образование -ЗИП/ПП “Просвета -София” АД  Петър Попов и колектив

14.Химия и опазване на околната среда “Педагог 6” М. Павлова

15.Етика и право – ЗП ИК “Анубис” ООД Р. Пожарлиев
16.Физика и астрономия – ЗП “Просвета – София” АД  Хр. Попов и колектив

XI клас

1.Български език ЗП ИК “Анубис” ООД Т. Бояджиев и колектив

2.Литература –ЗП профилирана подготовка ИК “Анубис” ООД Валери Стефанов
3.Христоматия по литература “Булвест” ООД Мария Герджикова и колектив
4.Литература – ЗИП профилирана подготовка “Булвест” ООД Мария Герджикова и колектив
5.Английски език ЗП “Macmillan Hellas S.A.” и/или ЮнионПрес и/или ИнглишБук Център К Уилсън и колектив
“Prospects Uper-Intermediate”
6.Математика I-во равнище, ЗП “Архимед 2000” ЕООД  Здр. Паскалева, Г. Паскалев

7.История и цивилизация ЗП ИК “Анубис” ООД В. Мутафчиева и колектив
8.История и цивилизация – ЗИП „Анубис” В. Мутафчиева
9.География и икономика – ЗИП „Просвета – София” Н. Димов
10.География и икономика – ЗП „Aнубис” учебника от 10.клас за районите Р. Пенин
11.Биология и ЗО – ЗИП – профилир. подготовка „Просвета” Н. Цанова и колектив 2002-2011г.
12.Философия – ЗП „Анубис” И. Колев
13.Физика и астрономия – ЗП Учебника за 10.клас и записки
14.Информационни технологии – ЗИП -по записки

XII клас

1.Български език „Анубис” Т. Бояджиев и колектив
2.Литература „ Булвест” и„Анубис” Ил. Кръстева и колектив
В. Стефанов

3.БЕЛ – ЗИП – христоматия за ДЗИ „Дамян Янков”

4.Английски език ЗП “Macmillan Hellas S.A.” и/или Юнион Прес и/или Инглиш Бук Център К Уилсън и колектив
“Prospects Advanced”
5.Математика, ЗП “Архимед 2000” ЕООД Здр. Паскалева, Г. Паскалев
6.Свят и личност „Анубис” Ив. Колев
7.Английски език – ЗИП “Macmillan Hellas S.A.” и/или Юнион Прес и/или Инглиш Бук Център К Уилсън и колектив
“Prospects Advanced”
8.Информационни технологии – ЗИП По записки
9.Биология и здравно образование – ЗИП/ ПП „Просвета – София” АД и учебници 9 и 10.клас Н. Цанова и колектив 2002-2011г.
10.География и икономика – ЗИП “Булвест 2000” Р. Пенин и колектив
11.История и цивилизация ЗИП „Просвета – София” АД Учебно помагало по история и цивилизация 12.клас