ВАЖНО ЗА УЧЕНИЦИТЕ В ХІІ КЛАС ОТНОСНО ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ДЗИ

Уважаеми зрелостници,

Оценяването на изпитните работи  ще продължи   до  05.06.2016г.

Резултатите от положените изпити ще бъдат обявени в училищата, в които се провежда обучение в ХІІ клас:

  • До  10.06.2016 г. по български език и литература и втори зрелостен изпит;
  • Всеки ученик може да направи проверка на своите оценки  и по електронен път с ЕГН и входящ номер от служебната бележка.