ВАЖНО ЗА УЧЕНИЦИТЕ В VІІ КЛАС ОТНОСНО ИЗПИТА ЗА ПРОВЕРКА НА СПОСОБНОСТИТЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

Уважаеми ученици и родители ,

Изпитът за проверка на способностите по изобразително изкуство за ученици в VІІ клас ще се проведе на 02.06.2016 г. от 09,00 часа в СОУ „Св. Константин-Кирил Философ“, гр. Пловдив, ул. „Георги Кондолов”, № 44а. Изпитът е практически с продължителност 5 часа. Учениците се явяват в изпитната зала с документ за самоличност и служебната бележка, удостоверяваща мястото за полагане на заявените изпити. Заемат определеното им работно място не по-късно от 8.45 часа. Носят и ползват собствени материали и инструменти. Рисувателен лист се осигурява от комисията по подготовка на изпита. Оценката от изпита е необходима за учениците, желаещи да кандидатстват в ОМГ „Акад. Кирил Попов“, гр. Пловдив, специалност „Компютърна графика“ и в ПГВАД „Хр. Ботев”, гр. Пловдив, специалност „Интериорен дизайн”. Учебно-изпитните програми са публикувани на електронната страница на МОН, раздел „Общо образование“ – учебно-изпитни програми.