ВАЖНО ЗА УЧЕНИЦИТЕ В VІІ КЛАС ОТНОСНО РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРИЕМНИТЕ ИЗПИТИ ПО БЕЛ, МАТЕМАТИКА И ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

 

Уважаеми ученици и родители,

Резултатите от положените изпити ще бъдат обявени в училищата, в които се провежда обучение в VІІ клас:

  • На 03.06.2016 г. по български език и литература и по математика;
  • На 09.06.2016 г. по изобразително изкуство.

 

Всеки ученик може да направи проверка на своите оценки по БЕЛ и математика и по електронен път с ЕГН и входящ номер от служебната бележка на http://7klas.mon.bg

 

Оценките от приемния изпит по изобразително изкуство след 7 клас ще бъдат публикувани на електронната страница на РИО – Пловдив, в раздел „Прием“ – „Оценки приемни изпити – 7 клас“.

Служебната бележка с оценките от приемните изпити се получава от директора на училището, в което ученикът се обучава в VІІ клас, от 10.06.2016 г. до 13.07 2016 г.

Съгласно заповед на началника на РИО – Пловдив учениците, които желаят да се запознаят с изпитните си работи, могат да направят това в присъствието на родител или настойник както следва:

  • На 6 юни 2016 г. от 09.00 до 17.00 часа в СОУ „Свети Софроний Врачански”, гр. Пловдив, ЖР „Тракия”, ул. „Съединение“ №53, по български език и литература и по математика;
  • На 13 юни 2016 г. от 13.30 до 17.30 часа в СОУ „Свети Константин-Кирил Философ”, гр. Пловдив, ул. „Георги Кондолов” № 44а, по изобразително изкуство.

Не се разрешава изнасяне, копиране, преписване и преснимане на изпитните работи и рецензиите.