Uchitel ИМЕ  Васил Георгиев Чолаков Специалност по диплома
  1. Комуникативни нарушения на развитието -магистър
Образование висше – Магистър Професионална квалификация
Длъжност Логопед по Проект ,, Подкрепа за равен достъп и личностно развитие“ ПКС и/или научна степен

Вашият коментар