ИМЕ Виолета Данчева Димова Специалност по диплома 1. Биология и химия
Образование висше – магистър Професионална квалификация 1. Учител по Биология  Химия
Длъжност Учител прогимназиален етап ПИГ ПКС и/или научна степен ПКС V

Вашият коментар