График за консултации на възпитатели II учебен срок /1 – 6.клас/ на учебната 2015/2016 г.

Ден Възпитатели Час КабинетПонеделник
Данева
Цветкова
Рангелова
4
4
4


Вторник Бакърджиева

 

3
Сряда Държикова
Петкова
Димова
4
4
4


Четвъртък Колева
Василева
4
4

Петък Стоичков 4