ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЧ ПО ФВС ЗА II СРОК НА УЧЕБНАТА 2015/2016 Г

Преподавател

Понеделник

клас/час

 

Вторник

клас/час

Сряда

клас/час

Четвъртък

клас/час

Петък

клас/час

Начален етап

всяка седмица

11.40-12.15

11.40-12.15

11.40-12.15

11.40-12.15

Начален етап

всяка седмица

12.30-13.10

12.30-13.10

12.30-13.10

 
12.30-13.10
г-н Дъвков

I-III седмица

13.40-15.10

11а

14.30-16.00

14.00-15.20

13.40-15.10

г-н Дъвков

II-IV седмица

13.40-15.10

12а

14.30-16.00

10а

14.00-15.20

13.40-15.10