ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КЛАСНИ РАБОТИ ПРЕЗ ІI УЧЕБЕН СРОК ЗА УЧЕБНАТА 2015/2016ГОД.

предмет

VІа

VІІа

VІІІа

ІХа

БЕЛ 03.05.2016

 

29.04.2016

 

03.05.2016

 

12.05.2016

 

07.06.2016

 

БЕЛ /ЗИП/ 28.04.2016
 26.05.2016
 27.05.2016
25.04.2016
 17.06.2016
Математика 11.05.2016

 

12.05.2016

 

28.04.2016

 

09.05.2016

 

11.05.2016

 

Мат. /ЗИП/ 27.05.2016

 

03.06.2016

 

27.05.2016
27.05.2016
 –
Английски  –  –  –  – 26.05.2016
Руски език  –  –  – 17.05.2016

 

Английски ЗИП  –  –  –  –  –

 

 

предмет

Ха

ХІа

ХІIa

БЕЛ 09.05.2016

09.06.2016

25.04.2016

БЕЛ /ЗИП/ 16.05.2016

01.06.2016

19.04.2016

Математика 02.05.2016

02.06.2016

01.04.2016

Мат. /ЗИП/  –  –  –
Английски 05.05.2016

07.06.2016

20.04.2016

Руски език 17.05.2016

 –  –
Английски ЗИП  –  – 08.04.2016