ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНТРОЛНИ РАБОТИ ПРЕЗ II УЧЕБЕН СРОК НА 2015/2016Г.ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 5. ДО 12. КЛАС

5 А

БЕЛ 17.02.; 18.05.; 08.06.2016 15.02.;09.03.; 06.06.2016
БЕЛ/ЗИП/ 14.04.; 09.06.2016

 

17.03.2016

 

АЕ- І 02.03.; 26.04.; 06.06.2016

 

02.03.; 26.04.; 06.06.2016
АЕ – ЗИП 24.03.; 12.05.2016
.
24.03.; 12.05.2016

 

Математика 16.02.; 10.03.; 21.04.2016 18.02.; 22.03.; 20.04.; 12.05.2016
Математика -ЗИП 04.03.; 27.05.2016

 

27.05.2016

 

Инф. техн. 14.03.2016

 

18.03.2016
История и цивилизация 06-10.06.2016 22-26.02.; 06-10.06.2016

 

География и икономика 26.02.; 10.06.2016 07.06.2016

 

Човекът и природата 29.2-4.3.; 21-25.3.; 18-22.4.16 18.3.; 11-15.4.; 23-31.5; 13-17.6.
ДТИ 06-10.06.2016 06-10.06.2016
Музика 07.03.; 11.04.2016
27.01.16г.
08.03.; 12.04.2016

 

ИИ 22.03.; 07.06.2016 21.03.; 13.06.2016

 

БЕЛ 23.02.; 02.03.; 08.03.; 15.03.; 12.04.; 19.04.; 02.06.2016 10.03.; 28.04.2016
БЕЛ/ЗИП/ 15.04.2016

 

28.03.2016

 

АЕ- І 02.03.; 26.04.; 27.05.2016 02.03.; 26.04.; 06.06.2016
АЕ – ЗИП 25.03.; 13.05.2016

 

25.03.; 13.05.2016

 

Математика 02.03.; 31.03.; 10.06.2016
18.02.; 10.03.; 29.03.; 10.06.2016

 

 

 

 

 

Инф. техн. 22.02.2016 19.04.2016
История и цивилизация 08-12.02., 6-10.03.2016

 

22-26.02.; 11-15.04.;06-10.06.16

 

География и икономика 05.05.; 09.06.2016 02.06.2016
Биология и ЗО 15-19.2.; 28.3-1.04.; 13-17.6.16 23.2.; 14.3; 13.4; 11.5; 31.5; 7.6
ТЕХНОЛОГИИ 06-10.06.2016 06-10.06.2016
Физика и астрономия 14.03.2016 27.05.2016

 

Химия и ООС 22-26.02.; 13-20.05.2016 22.06.2016
Музика 10.03.; 14.04.2016
08.03.; 12.04.2016

 

ИИ 21.03.; 13.06.2016 25.04.; 13.06.2016

10А

БЕЛ 25.02.; 22.03.; 26.04.; 26.05.; 28.06.2016

07.03.; 25.04.2016

 

БЕЛ/ЗИП/  11.03.; 22.04.; 13.05.; 24.06.2016 11.03.; 29.04.2016

 

АЕ- І 27.04.2016

 

27.11.15г.
РЕ 29.03.2016

 

19.04.2016
Математика 10.02.; 16.03.; 10.05.2016

 

23.03.; 15.05.; 10.06.2016

 

Информатика 22.02.; 16.05.; 15.06.2016

 

Инф. техн. 23.02.2016

 

17.5.2016

 

История и цивилизация 07-10.03.; 25-29.04.; 06-10.06.16 08-12.02.; 14-18.03.; 20-24.06.16
География и икономика 16.02.; 22.06.2016 28.03.; 09.05.2016

 

География /ЗИП/ 18.03.; 24.06.2016

 

26.04.; 31.05.2016

 

Биология и ЗО 15-19.02,; 11-15.04.; 27-30.06.16

 

22-26.02.; 21-25.03.; 27-30.06.16
Биология и ЗО – ЗИП 07.03.; 13.06.2016

 

17.02.; 21.04.; 19.05.2016

 

Физика и астрономия 19.02.; 17.03.; 21.04.; 13.05.16

 

16.02.; 08.03.; 29.03.; 6.6.16
Химия и ООС 25.02.; 13.04.; 23.06.2016 02.03; 30.03.; 14.04.; 08.06.16
Психология и логика 24.03.; 05.05.2016

 

 
ЗИП-Фил.цикъл 20.05.; 10.06.2016
31.03.; 01.06.2016

 

Етика и право
29.03.; 14.06.2016
Музика 11.03.; 22.04.2016  

ИИ

11.4.; 13.06.20162016

11A

 12А
БЕЛ 24.02.; 23.03.; 14.04.; 12.05.; 22.06.2016 19.02.; 15.03.; 13.04.2016
БЕЛ/ЗИП/ 11.03.; 31.03.; 20.04.; 26.05.; 28.06.16 26.02.; 22.03.; 19.04.2016
АЕ- І 03.05.2016

 

09.04.2016
АЕ-ЗИП 3.04.2016
Математика 20.04.2016

 

04.03.; 25.04.2016
Информатика
Инф. техн.
Инф. техн./ЗИП/ 22.04.; 27.05.2016
16.02.; 15.03.2016
История и цивилизация 21-23.03.; 20-24.04.2016
История и цивилизация – ЗИП 13-17.06.2016

 

29-04.03.; 21-25.03.; 02-05.05.2016
География и икономика 16.02.; 22.06.2016

 

География /ЗИП/ 11.02.; 15.04.; 28.06.2016 07-11.03.; 18-22.04.; 09-13.05.2016
Биология и ЗО
Биология и ЗО – ЗИП 23.03.; 16.05.; 21.06.2016

 

23.02.; 18.03.; 21.03.; 11.04.; 15.04; 22.04.2016
Физика и астрономия 30.04.2016

 

Химия и ООС
Свят и личност 29.02.; 18.04.2016
Философия
14.03.; 20.04.2016
ЗИП-Философски цикъл
10.03.; 05.05.; 16.06.2016 17.03.; 14.04.; 28.04.2016