ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНТРОЛНИ РАБОТИ ПРЕЗ II УЧЕБЕН СРОК НА 2015/2016Г.ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 1. ДО 4. КЛАС

БЕЛ

22.02.; 21.03.; 12.05.2016

 

22.02.; 21.03.; 12.05.2016

 

Математика

08.03.; 27.04.; 11.05.2016

 

08.03.; 27.04.; 11.05.2016

 

Роден край

05.05.2016 06.05.2016

БЕЛ ЗИП

 22.04.2016  22.04.2016

МАтематика ЗИП

 13.05.2016  13.05.2016

 

 

БЕЛ

24.02.; 23.03.; 11.05.2016

 

24.02.; 23.03.; 11.05.2016

 

АЕ- І

25.02.; 31.03.; 12.05.2016

 

25.02.; 31.03.; 12.05.2016

 

Математика

23.02.; 22.03.; 10.05.2016

 

23.02.; 22.03.; 10.05.2016

 

 

Околен свят

18.03.; 13.05.2016

 

18.03.; 13.05.2016

 

БЕЛ ЗИП

 22.04.2016  22.04.2016

МАтематика ЗИП

 15.04.2016  15.04.2016

 

3А

3Б

БЕЛ

08.03.; 29.03.; 12.05.2016
08.03.; 29.03.; 12.05.2016

АЕ- І

09.03.; 20.04.; 11.05.2016

 

09.03.; 20.04.; 11.05.2016

 

 

Математика

08.02.; 13.04.; 10.05.2016 08.02.; 13.04.; 10.05.2016

 

БЕЛ ЗИП

 27.05.2016  27.05.2016

МАтематика ЗИП

 22.04.2016  22.04.2016

Човекът и природата

 

5.13.2016

 

 

5.13.2016

 

Човекът и общество

 

25.02.; 16.05.2016

 

 

25.02.; 16.05.2016

 

 

4А

4Б

БЕЛ

01.03.; 17.03.; 12.05.2016 01.03.; 17.03.; 12.05.2016

АЕ- І

18.03.; 20.04.; 13.05.2016 18.03.; 20.04.; 13.05.2016

 

Математика

23.02.; 26.04,; 10.05.2016

 

23.02.; 26.04,; 10.05.2016

 

 

БЕЛ ЗИП

 22.04.2016  22.04.2016

МАтематика ЗИП

 15.04.2016  15.04.2016

Човекът и природата

04.03.; 13.05.2016 04.03.; 13.05.2016

Човекът и общество

18.04.; 16.05.2016

 

18.04.; 16.05.2016