ГРАФИК КОНСУЛТАЦИИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА -ПЪРВИ СРОК

Графици

Г Р А Ф И К
Преподавател КОНСУЛТАЦИИ
ден час каб.
1  Христанова четвъртък 7 6
2  Тодорова вторник 7 23
3 М. Чолакова четвъртък 7 4
4 Матерова вторник 7 3
5 Даскалов сряда 7 13
6 Георгиева сряда 7 21
7 Мараджиева четвъртък 7 12
8 Р. Чолакова вторник 8 8
9 Лазарова вторник 8 1
10 Видева понеделник 7 15
11 Гешева понеделник 8 7
12 Вълев вторник 7 20
13 Божилова понеделник 7 14
14 Дъвков сряда 7 салон
15 Тимонов четвъртък 7 11
16 Иванова понеделник 7 5
17
18
19
20
21
Директор:
/Р. Петрова/
Г Р А Ф И К
Преподавател КОНСУЛТАЦИИ
ден час каб.
1 Недялка Главчева понеделник 13:40 – 14:15
2 Кирилка Кирева понеделник 13:40 – 14:15
3 Христина Каменова четвъртък 13:40 – 14:20
4 Фанка Танева понеделник 13:40 – 14:20
5 Елка Янева понеделник 13:40 – 14:20
6 Катя Кузманова понеделник 13:40 – 14:20
7 Йорданка Стоянова понеделник 13:40 – 14:15
8 Галина Аладжова понеделник 13:40 – 14:15
9 Десислава Стоева четвъртък 13:40 – 14:15
Директор:
/Р. Петрова/