график на изпитите СФО 2016/2017 година

exam3-120x90

1. ИТ ЗП – 22.11.2016г. – Колева, Стоичков – кабинет №6, 8.00ч.- устен и практически от 14.30, кабинет №1
2. География и икономика ЗП – 23.11.2016г. – Главчева, Кирева – кабинет 6; 14.30ч.
3. Биология ЗП 24.11.2015г. – Стоянова, Аладжова – кабинет 6; 14.30ч.
4. ИИ ЗП – 25.11.2016г. – Данева, Цветкова – кабинет 3, 8.00ч.- устен и 14.00ч. – практически в каабинет №3
5. Физика и астрономия ЗП –28.11.2016г. – Главчева, Кирева – кабинет 6; 14.30ч.
6. Музика ЗП – 29.11.2016г. – Койчева, Хр. Георгиева – писмен в кабинет 3 от 8.00ч.; практически в кабинет 3 от 14.30ч.
7. Химия и ООС – 30.11.2016г. – Стоева, Тюркян – кабинет 6; 14.30ч.
8. РЕ ЗП – 01.12.2016г. – Петкова, Държикова – кабинет 6; 8.00ч. от 13.00 – устен
9. ДТИ ЗП и Технологии ЗП–Р. Чолакова и Б. Георгиева–01.12.2016г. – 14:30ч. каб. 3
10. БЕЛ ЗП – 02.12.2016г. – Танева, Каменова – кабинет 3 и Кузманова, Янева – кабинет 6; 14.30ч.
11. БЕЛ ЗИП – 05.12.2016г. – Даскалов, Б. Георгиева – кабинет 6 и Кузманова, Янева – кабинет 3; 14.30ч.
12. Философски цикъл ЗП – 06.12.2016г. – Каменова, Танева – кабинет 3, 14.30ч.
13. История ЗП – 08.12.2016г. – Главчева, Кирева – кабинет 3; 14.30ч.
14. География и икономика ЗИП – 09.12.2016г. – Каменова, Танева – каб. 3, 14.30ч.
15. Математика ЗП – 12.12.2016г. – Стоянова, Аладжова – кабинет 3 и Стоева, Тюркян – кабинет 6; 14.30ч.
16. Информатика ЗП и ИТ ЗИП – 13.12.2016г. – Данева, Цветкова – кабинет 3; 08.00ч. писмен и практически 15.00ч., кабинет №1
17. БЗО ЗИП – 15.12.2016г. от 14.30ч. – Христанова, Божилова – кабинет 3
18. История ЗИП – 16.12.2016г. – Аладжова, Стоянова – кабинет 3 14.30ч.
19. Английски език ЗП – 19.12.2016г. – Данева, Цветкова – кабинет 3 и Колева, Стоичков – кабинет 6 от 8.00ч. писмен и устен от 14.00ч. в кабинет №13
20. ФВС ЗП – Дъвков – 20.12.2016г. от 11.00ч. във физкултурния салон
21. Английски език ЗИП – 21.12.2016г. – Рангелова, Бакърджиева – кабинет 3 от 8.00ч. писмен и устен от 14.30ч.
22. Математика ЗИП – 22.12.2016г. – Стоева, Койчева – кабинет 3; 14.30ч.
23. Философски цикъл ЗИП – 22.12.2016г. – Аладжова, Стоянова – кабинет 3, 14.30ч.