Сесия май-юни
1.) Подаване на заявления за допускане до ДЗИ – 07.03.2016г. – 18.03.2016 г.
2.) Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали – до 17.05.2016 г.
3.) Издаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ – до 17.05.2016 г.
4.) Дати на провеждане на ДЗИ 2016 г.

БЕЛ-18 май 2016г.,начало 08.00ч.

Втори зрелостен изпит-20 май 2016г.,начало 08.00ч.

ДЗИ по желание на ученика-в периода 26 май-1 юни 2016г.

5.) Оценяване на изпитните работи – 19.05.2016 г. –05.06.2016г.
6.) Обявяване на резултатите –
до 10.06.2016 г.

Успех, скъпи абитуриенти!

Вашият коментар