ДНЕС Е 1 ЮНИ – ДЕНЯТ НА ДЕТЕТО.ЧЕСТИТ ПРАЗНИК !

63333_orig[1]

С пожелание никога  да не губите детската вяра в доброто и  чистата  обич в сърцата си!

 

 

С Женевската декларация от 1924г. за правата на детето  всички народности признават, че човечеството трябва да даде на детето всичко,от което има нужда.

  1. Детето трябва да бъде поставено в положение да се развива правилно телесно и душевно.
  2. Гладното дете трябва да бъде нахранено, болното дете да бъде лекувано, недоразвитите деца трябва да бъдат насърчени, заблудените деца трябва да бъдат вразумени, сираците и изоставените трябва да бъдат подпомогнати и прибрани.
  3. Детето трябва първо да получава помощ във време на беда.
  4. Детето трябва да бъде подготвено да изкарва прехраната си и трябва да бъде защитено от всяко изкористяване.
  5. Детето трябва да бъде възпитавано в съзнание, че най-добрите си качества то трябва да употреби в услуга на своите братя.“

България е приета за член на Международния съюз за закрилата на децата на 13 апр. 1925 г.

Международният ден за защита на децата е учреден през ноември 1949 г. с решение на сесията на Съвета на Международната демократична федерация на жените и се отбелязва ежегодно на 1 юни. За първи път е бил проведен през 1950 г. в 51 страни на света.

На 20 ноември 1959 г. Генералната асамблея на ООН приема Декларация за правата на детето, като провъзгласява равни права на децата в областта на възпитанието, образованието, социалната защита, физическото и духовното развитие независимо от цвета на кожата, националната принадлежност, имущественото състояние и др. Декларацията призовава родителите, обществените организации, правителствата да признаят правата на децата и да съдействат за тяхното осъществяване.