ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

do-direktota

Всеки желаещ да се запише в самостоятелна форма на обучение .може да изтегли заявление от сайта на училището и да го подаде при заместник директора.