Здравко Валентинов Стоичков-Начален учител

Uchitel

ИМЕ Здравко Валентинов Стоичков Специалност по диплома 1.ПУП И НУП
1. Педагог,детски и начален учител
Образование висше – магистър Професионална квалификация 1. Педагог,детски и начален учител
Длъжност Учител ПИГ ПКС и/или научна степен IV