Йорданка Димитрова Иванова -Учител по Математика

ИМЕ Йорданка Димитрова Иванова Специалност по диплома 1.Математика и информатика
Образование висше – Магистър Професионална квалификация  Учител по математика и информатика
Длъжност Учител гимназиален и прогимназиален етап ПКС и/или научна степен IV