ИМЕ Йорданка Димитрова Иванова Специалност по диплома 1.Математика и информатика
Образование висше – Магистър Професионална квалификация
Длъжност Учител гимназиален и прогимназиален етап ПКС и/или научна степен 0

Вашият коментар