Минка Ясенова Санчева – Хигиенист

Uchitel1

ИМЕ Минка Ясенова Санчес Специалност по диплома 1.
Образование средно Професионална квалификация 1.
Длъжност Хигиенист ПКС и/или научна степен