VІІ клас

Български език и литература –  18 май 2016 г.

Математика  – 20 май 2016 г.

КОО„Обществени науки, гражданско образование и религия” –

26 май  2016 г.

Чужди езици –  27 май  2016 г.

КОО „Природни науки и екология” –  30  май  2016 г.

Успех,  скъпи седмокласници !

Вашият коментар