Състав на Обществен съвет при

СУ „Братя Миладинови” избран на общо събрание:

  1. Иванка Недялкова Недялкова – председател
  2. Гюлезар Ахмед Каракузу – член
  3. Мария Николова Суванджиева – член
  4. Николина Йорданова Недялкова – член
  5. Мария Костадинова Ташкова – член

Резервни членове:

  1. Евелина Калоферова Христова
  2. Мая Веселинова Тоскова
  3. Елица Христова Димитрова
  4. Светлана Валентинова Качакова
  5. Боряна Илкова Шишкова

Вашият коментар