ПОКАНА

За събрание на родителите на учениците от СУ „Братя Миладинови” – гр. Пловдив

Уважаеми родители,

Училищното ръководство на СУ „Братя Миладинови” Ви информира, че във връзка с процедурата за създаване на Обществен съвет към училището ще се проведе събрание, на което ще се определи броят на представителите на родителите. Основната цел на Обществения съвет е подпомагане на развитието на образователната институция. Начинът на избиране и функциите на представителите на родителите в Обществения съвет са регламентирани в чл. 266-269 на Закона за предучилищно и училищно образование, който влиза в сила от 01.08.2016г.

С настоящето съобщение Ви каним да присъствате на сбирката, която ще се проведе не 23.08.2016г. от 18.00ч. в сградата на ул. „Т. Александров”14.

Благодарим Ви за отзивчивостта!

Вашият коментар