ПОКАНА ЗА РОДИТЕЛСКА СРЕЩА!

roditelska-sreshta

Уважаеми родители ,Ръководството на СУ,,Братя Миладинови „. Ви уведомява ,че на 08.09.2016 година от 18.00 h ще се проведе родителска среща както следва:
I-IV клас – в сградата на ул,,Даме Груев“ № 60
V-XII клас- в сградата на ул ,,Тодор Александров “ №14
Родителската среща ще протече при следният дневен ред:
1. Разясняване на новите моменти в Закона за предучилищно и училищно образование.
2. Разясняване на същността и функциите на Обществения съвет.
3. Избор на родители от всяка паралелка за членове на Обществения съвет.
4. Други
Забележка : Начина за избиране и функциите на обществения съвет са регламентирани в чл. 266-269 на Закона за предучилищно и училищно образование.
Благодарим за ви отзивчивостта!