Посетете и се запознайте с рейтинговата система на висшите училища, преди да кандидатствате.

Рейтингова система на МОН

Вашият коментар