РОДИТЕЛСКА СРЕЩА ЗА БЪДЕЩИТЕ ПЕТОКЛАСНИЦИ

Уважаеми родители,

На 20.04.2016г. от 18.00ч. в голяма сграда на училището  ще се проведе родителска среща за бъдещите петокласници.Целта на срещата е да се запознаете  с екипа, който ще работи с учениците.