РОДИТЕЛСКА СРЕЩА ЗА БЪДЕЩИТЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ

първокласник-452x156Уважаеми родители,

На 27.04.2016г. от 18.00ч. в малка сграда на училището  ще се проведе родителска среща за бъдещите първокласници.Целта на срещата е да се запознаете  с екипа, който ще работи с учениците.